Glemte sager

Hvis du har glemt en genstand under dit ophold på The Square Hotel, bedes du udfylde nedenstående formular.

I formularen skal den glemte effekt beskrives så grundigt som muligt, samt hvor den er glemt (hvis det er glemt på et værelse, skal værelsesnummeret noteres). Det er også vigtigt at påføre hvilken dato effekten kan være glemt.

Vi vil kontakte dig for at bekræfte om genstanden er fundet eller ej. Hvis vi finder effekten, vil vi ligeledes aftale det videre forløb.

The Square Hotel forbeholder sig retten til kun at opbevare glemte effekter i en måned. Derefter bliver effekterne sendt til hittegodskontoret i Vanløse. Bliver hotellet først kontaktet herefter henviser vi til hittegodskontoret.

Glemte sager
Modtager betaler uanset valg af fragt. The Square Hotel er ikke ansvarlig for forsendelsen eller eventuelle afvigelser i postforsendelsen.

COVID-19 information og hvad du kan forvente når du besøger os. Læs mere her.